Dyrektor

Nasi nauczyciele i nasz dyrektor

Od  1 września 2013 Dyrektorem Szkoły  jest pan mgr inż. Zbigniew Bukowski, nauczyciel języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem  w zarządzaniu placówkami oświatowymi. 

W galerii prezentujemy sylwetki nauczycieli uczących w naszej Szkole >>>