Logo szkoły Kontakte-dziennik

Konto Rady Rodziców

Podajemy nr konta Rady Rodziców :PKO BP Kostrzyn 81 1020 4027 0000 1202 1326 1005
Równocześnie informujemy, że wysokość opłaty wynosi 50 zł od rodziny

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CIEPŁEGO POSIŁKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.W.WITOSA W CZERLEJNIE( plik do pobrania tutaj>>>)

Podstawa prawna:

art. 106 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.)
art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454 ze zm.)
Statut Szkoły Podstawowej W Czerlejnie.

I. Postanowienia ogólne
1. Miejscem wydawania posiłków jest wyznaczone przez dyrektora szkoły pomieszczenie szkolne.
2. Za stan techniczny pomieszczenia odpowiada dyrektor szkoły.
3. Za czystość pomieszczenia odpowiada wyznaczona przez dyrektora szkoły osoba z obsługi.
4. Za bezpieczeństwo uczniów przebywających w pomieszczeniu odpowiada wyznaczony nauczyciel dyżurujący,
5. Za jadłospis odpowiada firma cateringowa i jest on dostępny przy wejściu do pomieszczenia.

II. Osoby uprawnione do korzystania z ciepłego posiłku w szkole.
1. Z gorącego posiłku korzystać mogą uczniowie szkoły.
2. Obiady spożywane są na miejscu w wyznaczonym pomieszczeniu.
3. Warunkiem korzystania z obiadów jest wniesienie opłaty za posiłek.

III. Zasady odpłatności za obiady
1. Wpłaty abonamentowe za cały miesiąc należy wpłacić od 1. do 15. dnia bieżącego miesiąca (brak wpłaty w danym miesiącu spowoduje wstrzymanie wydawania obiadów dla dziecka w przyszłym miesiącu).
2. Wpłaty za obiady należy wpłacać na konto szkoły./ podane na druku zgody do rodzica/
3. Warunki korzystania z ciepłego posiłku w szkole, w tym wysokość opłaty za posiłki ustalana jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z firmą cateringową oraz z Urzędem Gminy Kostrzyn.

IV. Czas wydawania posiłków
1. Obiady wydawane są w godzinach przerwy o 11:35… i 12:35....

V. Zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące podczas korzystania z ciepłego posiłku w szkole.
1. W pomieszczeniu mogą przebywać wyłącznie osoby uprawnione do korzystania z posiłków.
2. Posiłki wydawane są w obecności nauczyciela dyżurującego.
3. Uczniowie ustawiają się w miejscu wyznaczonym do wydawania posiłku z własnym kubkiem .
4. Po odebraniu posiłku każdy uczeń przenosi go do stolika (młodszym dzieciom zapewniona jest pomoc).
5. Uczniów korzystających z obiadu zobowiązuje się do:
a) zachowania zasad bezpieczeństwa oraz ładu i porządku;
b) bezwzględnego przestrzegania uwag i poleceń nauczycieli pełniących dyżur;
c) kulturalnego zachowania, nie przeszkadzania innym w spożywaniu posiłku;
d) zgłaszania wszelkich uszkodzeń i nieprawidłowości nauczycielowi pełniącemu dyżur.
6. Konsekwencje finansowe za szkody materialne spowodowane przez dzieci w sposób umyślny ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.

VI. Postanowienia końcowe
1. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej szkoły.
2. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie dokonywane będą przez dyrektora szkoły w formie właściwej do przyjęcia regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem nr 1/2022-2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. W. Witosa w Czerlejnie z dnia 27.09.2022r.

NFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA DZIECKA W ROKU SZKOLNYM 2022-2023

W roku szkolnym 2022-2023 ochroną ubezpieczeniową dzieci Szkoły Podstawowej w Czerlejnie obejmuje:

TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE COMPENSA S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

SUMA UBEZPIECZENIA 14 000 PLN SKŁADKA 55 ZŁ

WYKUPIENIE UBEZPIECZENIA JEST DOBROWOLNE

Zakres ubezpieczenia >>>

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW >>>

Wyprawka dla dzieci z oddziału przedszkolnego :


• kredki świecowe Bambino
• kredki ołówkowe Bambino
• 2 ołówki, gumka do mazania i temperówka
• ryza papieru ( zamiast bloków rysunkowych białych)
• blok techniczny biały
• blok techniczny z kolorowymi kartkami
• blok rysunkowy z kolorowymi kartkami
• 2 teczki
• klej biały w sztyfcie
• nożyczki
• plastelina Astra
• farby, pędzel, kubeczek na wodę
• strój zmienny ( spodnie, bluzka, skarpetki) – na wszelki wypadek będą w sali
• obuwie zmienne
• karty pracy ,,Supersmykiˮ ̶ będzie można zakupić podczas kiermaszu, który odbędzie się na początku roku szkolnego

Cały komplet przyborów proszę o podpisanie .
Wyżej wymienione przybory zostaną pozostawione w szkole.
Można dzieci wyposażyć w piórniki, które ułatwią przechowywanie przyborów i zapobiegną ich zgubieniu ( plik do pobrania tutaj >>>)

Wyprawka dla Pierwszoklasisty ( plik do pobrania tutaj >>>)

Niezbędne w klasie I :
-zeszyt w wąskie linie /trzyliniowy/(1),
-zeszyt w kratkę (1),
-ołówek,
-długopis,
-gumka do mazania,
-temperówka,
-klej ,
-nożyczki,
-linijka,
-kredki,
-pisaki,
-pędzel gruby i cienki,
-farby plakatowe i wodne (akwarele),
-plastelina,
-blok rysunkowy i techniczny(biały),
-blok rysunkowy, techniczny(kolor),
-teczka na rysunki,
-obuwie sportowe o jasnej podeszwie,
-strój gimnastyczny (biały T-shirt z krótkim rękawkiem, krótkie, ciemne spodenki),
-strój galowy (biała bluzka, koszula, ciemna gładka spódniczka lub sukienka, ciemne spodnie z materiału lub garnitur).

Klasa I szkoła podstawowa – religia – podręcznik z ćwiczeniami / dwie części /
„Pan Bóg jest naszym Ojcem” redaktor ks. dr Paweł Płaczek
Wydawnictwo Święty Wojciech – zakupione we własnym zakresie rodziców.

Pozostałe podręczniki otrzymają uczniowie we wrześniu bezpłatnie /wypożyczone z biblioteki szkolnej/ .


Wychowawca kl. 1

Laboratoria przyszłości.

Program Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2021r. Ma na celu stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Jest to wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W ramach realizacji wymagań programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Czerlejnie wydatkowała 100% przyznanego dofinansowania tj. 60 000 zł na zakup sprzętu i wyposażenia. Szkoła wzbogaciła się :
1. z zakresu wyposażenia podstawowego w:
•    drukarkę 3D z akcesoriami
•    mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
•    sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamera, mikrofon, oświetlenie etc.)
•    stacje lutownicze (do mikrokontrolerów);
2. wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej/technicznej - narzędzia do obróbki drewna i metalu;
3. specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki;
4. sprzęt i akcesoria gospodarstwa domowego;
5. sprzęt i materiały do zajęć szwalniczych;
6. części zamienne oraz wyposażenie drobne i materiały eksploatacyjne.

Działaniem podjętym w okresie wakacji jest dostosowanie pomieszczenia po szatni szkolnej na salę zajęć warsztatowych . Remont jest możliwy dzięki dodatkowemu wsparciu Burmistrza Gminy Kostrzyn.
Wyznaczony został szkolny koordynator , którego zadaniem będzie popularyzacja wykorzystania tego wyposażenia oraz wsparcie osób prowadzących zajęcia w jego stosowaniu począwszy od 01.09.2022r. przez okres 5 lat.
Ponadto będą podlegały uwzględnieniu podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tego wyposażenia treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego szkoły podstawowej.
Powyższe działania i zakupione wyposażenie pozwoli wg zakładanych celów programu na stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Przede wszystkim na zajęciach z informatyki, techniki , plastyki , kołach zainteresowań.

Dyrektor szkoły – Małgorzata Borowska ( plik do pobrania tutaj >>>)

Rekrutacja do oddziału przedszkolenego i klasy pierwszej ( pliki do pobrania)

1. Zapisy do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej
2. Wniosek do klasy pierwszej
3. Rekrutacja do szkoły - obowiązek informacyjny
4. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego - obowiązek rekrutacyjny
5. Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

W związku z możliwością zaszczepienia dzieci poniżej udostępniamy dokumenty do pobrania dotyczące szczepień:

1. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19

2. List Ministra Zdrowia

3. Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego

4. Plakat dotyczący szczepień

Konto Rady Rodziców

Podajemy nr konta Rady Rodziców :PKO BP Kostrzyn 81 1020 4027 0000 1202 1326 1005
Równocześnie informujemy, że wysokość opłaty wynosi 30 zł za jedno dziecko lub 40 zł za dwoje i więcej dzieci.

Ważne miejsca pomocy

Informujemy, iż można tutaj pobrać w postaci pliku adresy i telefony tych miejsc i instytucji, w których możemy uzyskać różnoraką pomoc. Zachęcamy do skorzystania.