W dniu 810.21 r., po tygodniowej kampanii wyborczej , zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego. Nikola, Ola i Marika odwiedziły każda klasę z urną wyborczą umożliwiając szybkie i sprawne głosowanie. 

Wyniki głosowania:

37 głosów - Daria kl. 8

22 głosów- Amelia kl. 8
6   głosów - Weronika kl.8
5   głosów - Alicja kl. 7

Wszystkim kandydatkom gratulujemy podjęcia wyzwania a uczniom dziękujemy za udział w głosowaniu  W poniedziałek odbędzie się apel, na którym oficjalnie przedstawimy nowy Samorząd Uczniowski.
P.s. "Stary" samorząd podziękował dzisiaj,  wręczając kwiatki, opiekunkom SU: Annie Brewko i Dorocie Ławickiej za rok współpracy


W dniu 11.10.21 r., na krótkim apelu, został przedstawiony społeczności szkolnej nowy Samorzad Uczniowski.

W skład SU na rok szkolny 2021/22 wchodzą:

PRZEWODNICZĄCA: Daria Ignaszewska
Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ: Amelia Waźbińska
SEKRETARZ: Weronika Ochowiak.

Życzymy powodzenia !!

Anna Brewko 

 

Wybory samorządu i wyniki