15 października 2021 roku,  zaczęliśmy w naszej szkole, pierwszy pomiar stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu, zlecona przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Pomiar wykonujemy za pomocą detektorów  rozmieszczonych w różnych częściach naszej szkoły 🏫
Detektory rozmieszczone zostały przez członkinie koła chemicznego "Azymut na chemię" 👩‍🔬🧑‍🔬
A po co te pomiary ❓

Radon jest wszędzie. Także tam, gdzie mieszkasz i pracujesz. Wielu z nas żyje w przekonaniu, że problem radonu nas nie dotyczy, bo gaz ten występuje tylko w specyficznych miejscach. To nieprawda. Radon jest wszędzie. Kluczowe pytanie brzmi – w jakiej ilości? Jakie jest jego stężenie w powietrzu? Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że już poziom powyżej 100 Bq/m3 może powodować wzrost ryzyka zachorowania na nowotwór płuc. Na przekroczenie tego poziomu może mieć wpływ wiele czynników, nie tylko to, gdzie mieszkasz.

Gdzie w Polsce występuje radon?


Radon występuje w powietrzu, glebie i wodzie na terenie całej Polski. Jednak jego stężenie nie jest wszędzie jednakowe. Najwięcej radonu w powietrzu jest tam, gdzie w glebie występują największe ilości takich naturalnych pierwiastków jak uran i rad. W Polsce największe ryzyko wystąpienia podwyższonych stężeń radonu w powietrzu jest na południu i południowym zachodzie kraju. Jak wynika z badań, wysokie stężenia radonu bardzo często są odnotowywane w okolicach Jeleniej Góry, Kowar ale też np. w niektórych miejscach w Białymstoku i wielu innych. A zatem płożenie geograficzne nie jest tu decydującym czynnikiem, który pozwoliłby na przewidzenie poziomu stężenia radonu w powietrzu.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej Ustawy Prawo Atomowe, poziom referencyjny stężenia radonu to 300 Bq/m³

Za miesiąc sprawdzimy jakie są wyniki naszych pomiarów

Anna Brewko 

Źródło: https://radonova.pl/2020/05/29/zmierz-radon-niezaleznie-od-tego-gdzie-mieszkasz/

Pomiary poziomu radonu