Poznane wiadomości klasa III wykorzystała podczas pracy nad makietą lasu. Przyniesione materiały przyrodnicze, umiejętnie połączone z innymi przyborami, dały fantastyczne rezultaty. Wszyscy uczniowie wykazali zainteresowanie i z wielką chęcią pracowali w grupie. Po wykonaniu zadania, w atmosferze radości,  wspólnie uporządkowali salę lekcyjną.


Lidia Bęza

Jak wykorzystać wiedzę?