Jasełka

 
 


Tymi słowami roratniej piosenki rozpoczęliśmy Jasełka w naszej szkole. Dzieci z klasy 2 przedstawiły inscenizację o Narodzeniu Pańskim, a chórek z klasy 3 pod batutą P. Mariusza Bęzy kolędowaniem wprowadził nas w czas świętowania. 

A. Stachowiak i M. Różańska